מן התקשורת

תמונות מאירועים ומסיבות עם המקהלות
ערבי שירה לנשים במעגל עם אסתי